INVESTORER

Har du investor interesser eller vil du være en del af en lejeaftale?

Vores vision er at skabe attraktive og inspirerende steder at bo og leve.


Det er GD Ejendommes idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom og indtjening gennem udlejning af privatboliger og erhvervsejendomme.

 

Koncernen er en ejendomskoncern, der specialiserer sig i at være det kreative bindeled mellem lejer og investor.

 

Forretningsmodel

Strategi for forretningsområdet – projektudvikling

Udvikling af projekter fra idéfase til færdigopført projekt hvor de kan gennemføres efter en af flere modeller:

 

• Salg af byggeretter

• Salg af færdige projekter

• Projekter med partner.

• Projekter i eget regi med høj grad af tillid til udlejning og salgbarhed

 

GD Ejendomme er en netværksvirksomhed der med gode samarbejdsrelationer har et stærkt netværk blandt lejere og investorer.

 

Virksomheden er en videnbaseret servicevirksomhed der har specialiseret sig i at være det kreative bindeled mellem arkitekter, entreprenører og andre samarbejdspartnere, samt slutbrugerne i form af ejere eller lejere af bygningerne.

 

GD Ejendomme ønsker at fokusere mod visionen om at udvikle grunde med uudnyttet potentiale til attraktive områder, hvor nøgleord som kvalitet, attraktive udenomsarealer, central placering og spændende arkitektur skal gøre området til et spændende og inspirerende sted at bo og leve.

 

Strategi for forretningsområdet – ejendomsudlejning

Ejerskab, drift, modning og optimering af færdigopførte projekter i en lang driftsperiode relateret til muligheder for at tilføre værdi.

 

GD Erhvervsudlejning

Her ejes de erhvervsejendomme der udlejes til virksomheder indenfor industri, detail og liberale erhverv.

 

GD Privatudlejning

Her ejes parcelhuse, lejligheder og rækkehuse som udlejes til privatbeboelse.

 

Risikostyring

Nye projekter igangsættes ud fra en nøje vurdering af indtjeningspotentiale sammenholdt med projektets kompleksitet, gennemløbstid, kapitalbinding, herunder balancemæssig og likviditetsmæssig belastning og ressourceindsats i øvrigt.

 

Heri indgår overvejelser om myndighedsforhold, forhåndsudlejning, byggetekniske forhold og afsætningsforhold.

 

Er du interesseret som investor?

GD Ejendomme har udarbejdet et ide- og salgsoplæg som er beskrevet på denne hjemmeside, hvor interesserede investorer kan henvende sig, hvis der er ønske om at være en del af projektet på Gardit grunden.

 

Lokalplanen for området er endnu ikke vedtaget, men hvis denne falder på plads i starten af 2016, er der allerede mulighed for at starte byggeri i forlængelse heraf.

 

Kontakt venligst Jens Jakobsen på 31 35 03 30 for nærmere information om mulighederne på Gardit grunden i Viborg Baneby.

 

GD Ejendomme | Sct. Mathias Gade 66A | DK-8800 Viborg | Tlf. +45 31 35 03 30 | info@gdejendomme.dk

Webdesign af seemore.dk

