VIBORG BANEBY

OMDANNELSE AF GARDIT-GRUNDEN

VORES FORMÅL

Gardit grunden har været en del af et aktivt industriområde med en central placering lige midt i Viborg siden 1960’erne.

Viborg Kommune har med helhedsplanen for Viborg Baneby skabt muligheden for at igangsætte en omdannelse af området til en moderne og bæredygtig bydel, med både boliger og erhverv.

 

Som en af de største grundejere i Viborg Baneby er fokus, gennem selskabet GD Ejendomme A/S, rettet mod visionen om at udvikle Gardit grunden fra industriområde til en attraktiv del af Banebyen, hvor nøgleord som kvalitet, attraktive udenomsarealer, central placering og spændende arkitektur skal gøre området til et spændende og inspirerende sted at bo og leve.

 

Sammen med de nye boligområder anlægges der også en cykel- og gangbro, der forbinder Viborg Baneby og midtbyen. Grønne stier åbner op for flere rekreative områder og oaser, der ender nær Søndersø – alt sammen ting der medvirker til et levende bymiljø.

 



Omdannelsesplanen for Gardit-grunden er struktureret ud fra et overordnet ønske om robusthed i forhold til en kommende omdannelsesproces. Mange brikker er i spil, nogle når i mål og nogle vil blive opgivet undervejs. Dialogprocessen med områdets kommende ejere og brugere vil også afdække forskellige forventninger til beliggenhed og orientering.

 

- JENS JAKOBSEN GD Ejendomme A/S

HVEM ER VI?

GD Ejendomme udvikler og administrerer et grundareal på ca. 31.000 kvadratmeter, hvor der i henhold til den gældende lokalplan kan etableres boliger og erhverv på samlet ca. 40.000 etagemeter.

ET KORT UDDRAG AF EN LANG HISTORIE

GARDIT-GRUNDEN

I 1960´erne købte Gardit A/S grunden på Erik Glippings Vej i Viborg.

Gardit har siden 1960’erne drevet virksomhed med speciale i overfladebehandling af stålkonstruktioner på Gardit grunden. Grunden er nu under byomdannelse.

G

GD Ejendomme | Sct. Mathias Gade 66A | DK-8800 Viborg | Tlf. +45 31 35 03 30 | info@gdejendomme.dk

Webdesign af seemore.dk

